Leverantör & Grossist
av Stängsel och GRINDAR

Stalas är Sveriges mest välsorterade grossist när det gäller stängsel, grindar och områdesskydd. Vi lagerför samtliga produkter som behövs och är nödvändiga för att utföra stora eller mindre lösningar av områdesskydd.