Automatiska bommar

En bomtyp för frekvent användning när man vill slippa att manuellt öppna/stänga bommen.