Mobila avspärrningar

Mobila avspärrningar används främst vid avspärrning som sker tillfälligt. Exempel, konserter, event, och byggarbetsplatser m.m.