Grindar

Slaggrindar och skjutgrindar. Grinden låter oss komma till eller från ett område som är inhägnat. Skjutgrindar finns så väl manuella som motordrivna, och dem fungerar lika bra för fordons- som personpassage.