Betong

Stalas lagerhåller de vanligaste betongprodukterna för montering av stängsel, grindar & bommar.
Betong för ingjutning i mark samt för gjutning efter håltagning/borrning i berg, fundament och betonggolv.