Personal

Göran Frånlund

VD

Epost: goran@stalaslager.se

Telefon: +46(0)702 – 90 45 87

Jürgen Meyer

Epost: jurgen@stalaslager.se

Telefon: +46(0)702 – 13 67 86